Reviews of Xi'an Jiaotong Liverpool University, Suzhou, jiangsu